NÁVOD K POUŽITÍ NAŠICH VÝROBKŮ

Upozornění:

 • Instalaci výrobku musí provést dospělá osoba. Výrobek nepoužívejte, dokud není instalace plně dokončena.
 • Výrobek umístěte tak, aby byl minimálně 2,5 m od jakékoliv překážky nebo konstrukce.
 • Neinstalujte nad tvrdé povrchy. Pádem na tvrdý povrch si může uživatel způsobit vážná poranění.
 • Děti všech věkových kategorií musí výrobek používat vždy pod dohledem zodpovědné osoby.
 • Cvičební pomůcku může používat vždy jen jedna osoba!
 • Výrobek musí být instalován v bezpečné vzdálenosti od dopadové plochy.
 • Výrobky používejte pouze na účely, pro které byly navrženy.
 • Po připojení jednotlivých výrobků do karabiny vždy utáhněte příslušnou pojistku proti uvolnění karabiny.
 • Nevhodné pro děti do 5 let.
 • Maximální užitná hmotnost produktů je 100 kg.

Údržba výrobků:

Pro minimalizaci rizika vážného nebo smrtelného zranění pravidelně:
 • Kontrolujte, zda jsou veškeré úchytky a spojovací materiály pevně přichyceny a zda nejsou uvolněny.
 • Kontrolujte popruhy a upevňovací prostředky, zda nevykazují známky poškození. V případě poškození pomůcku nepoužívejte.
 • Výrobky nejsou primárně určeny pro venkovní použití. Při venkovním užívání je potřeba provádět pravidelnou údržbu, jejíž intenzita je závislá na daných klimatických podmínkách.